Respektujeme vaše soukromí

Cookies používáme, abychom umožnili správné fungování našich webových stránek a mohli neustále zlepšovat naše služby. V případě, že chcete zakázat používání souborů cookies, některé části tohoto webu se pak mohou stát nepřístupnými. Podrobnější informace naleznete v Podmínkách užívání.

Druh cookies: Technické informace, Marketing

Druh cookies: Technické informace, Marketing
Nastavení

Podmínky užívání webové stránky Coolinarika.cz


Níže se nacházejí pravidla a podmínky, za jakých můžete používat obsah webové stránky Coolinarika. Proto Vás prosíme, abyste se s nimi seznámili před začátkem jejich užívání. Tak se vyhneme eventuálním pozdějším nedorozuměním a následkům s tím souvisejících.

Coolinarika je registrovaná známka Podravky a.s.
Webovou stránku COOLINARIKA.CZ (dále v textu: Coolinarika) spustila a spravuje Podravka a.s. (dále v textu: Podravka nebo my).
Tyto podmínky užívání se vztahují na užívání webové stránky Coolinarika.

Vaše první použití webové stránky Coolinarika znamená, že jste se v úplnosti seznámili s těmito podmínkami, že jsou Vám jasné a že je akceptujete. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme Vás, abyste nevstupovali na webovou stránku Coolinarka a nevyužívali její obsah.

Vzhled a obsah webové stránky Coolinarika a podmínky užívání můžeme z určitých důvodů změnit, proto Vás prosíme, abyste je čas od času prostudovali, abyste se seznámili s možnými změnami. Jakékoliv Vaše další užívání webové stránky Coolinarika pro nás bude znamenat, že souhlasíte s veškerými možnými změnami.

Koláčky (tzv. cookies)

Koláčky (tzv. cookies) jsou miniaturní soubory, které se ukládají na počítači nebo na mobilním zařízení při návštěvě webových stránek. Koláčky dovolují webové stránce „zapamatovat si“ činnosti nebo nastavení návštěvníka z předcházejících návštěv, takže se mohou automaticky použít při následující návštěvě. Coolinarika používá tzv. koláčky (cookies) – soubor dat, které slouží jako Váš anonymní individuální identifikátor, způsobem, že ho webová doména posílá Vašemu prohlížeči a ukládá ho do Vašeho počítače. Koláčky se používají pro fungování všech vlastností webové domény a lepších uživatelských zkušeností.

Koláčky můžeme rozdělit na dočasné (session cookies) a trvalé (persistent cookies). Dočasné koláčky se ukládají v počítači pouze dočasně a automaticky se ihned po zavření webového prohlížeče vymažou. Používají se pro získání dočasných informací, například o stavu vašeho nákupního košíku v e-shopu.

Trvalé koláčky zůstávají ve Vašem počítači i po zavření oken webového prohlížeče, ale zpravidla mají dobu trvanlivosti. Takové koláčky se používají pro umožnění přístupu registrovaným uživatelům a ukládání údajů jako uživatelské jméno a heslo, umožňující Vaše přihlášení pomocí funkce “zapamatuj si mě”, takže nemusíte znovu zadávat uživatelské jméno a heslo pokaždé, když tuto webovou stránku navštívíte. Trvalé koláčky mohou zůstat v počítači uložené pár dnů, měsíců, dokonce i během několika let.

Koláčky dále dělíme na koláčky první a koláčky třetí strany. Koláčky první strany pocházejí z webové domény, na které se právě nacházíte, zatímco koláčky třetí strany pocházejí z reklam nebo externích servisů z jiných webových míst. Koláčky první strany se, kromě pro správné fungování webových stránek užívají i pro statistické sledování aktivit na webové stránce. Údaje, které se za tím účelem získávají, zahrnují IP adresu uživatele, údaje o prohlížeči, jazyku, operačním systému a ostatní standardní statistické údaje, které se shromažďují a analyzují výlučně v anonymní a masové formě.

Vstupujete-li na webové stránky, koláčky Coolinarika identifikují parametry prohlížeče, ale ne samotné uživatele. Krátce řečeno, účel koláčků je vstřícný, nejsou škodlivé a nemohou přenášet viry a umožňují lepší uživatelský zážitek při prohlížení.

Pokud nesouhlasíte s použitím koláčků, lehce je můžete vymazat (nebo zablokovat) na svém počítači pomocí položek na prohlížeči, který užíváte. Více informací o spravování koláčků je k dispozici na stránkách prohlížeče, který používáte nebo na www.allaboutcookies.org.

Vzhledem k tomu, že je účelem koláčků zlepšit a umožnit maximální uživatelské zkušenosti a zážitky při používání naší webové domény a jejích procesů v plném rozsahu jejich funkčnosti, připomínáme, že blokováním nebo odstraňováním koláčků můžete znemožnit funkci webové domény nebo znemožnit jiné činnosti a vzhled na Vašem prohlížeči.

Statistika používání webové stránky

Webová stránka Coolinarika využívá Google Analytics pro statistické monitorování uživatelských aktivit. Uživatelská aktivita se monitoruje kvůli zajištění správné funkčnosti webové stránky a s cílem zlepšení stránky i uživatelské schopnosti. Google Analytics neumožňuje identifikaci uživatele, přestože zpracovává některé typy soukromých údajů jako IP adresy. Toho se dosahuje agregováním údajů a technikami anonymizování jako je maskování IP adresy.

Abychom Vám nabídli co nejlepší uživatelský zážitek a účinně plánovali budoucí aktivity, používáme nástroje Google Analytics Advertising Reporting Features, které poskytují nahlédnutí do údajů o pohlaví, stáří a zájmech uživatelů. Tyto údaje vycházejí z koláčků třetí strany, jsou rovněž anonymní a nemohou posloužit k identifikaci uživatelů.

Podrobné informace o poskytování této služby a koláčcích, které užívá, jakož i o možnostech uživatele regulovat sledování vlastních aktivit, jsou dostupné na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

POUŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY COOLINARIKA

Používání materiálů a obsahu webové stránky Coolinarika dovolujeme výhradně pro osobní použití.

NEDOVOLUJEME:

 1. používání jakéhokoliv obsahu nebo jeho části ke komerčním účelům, bez našeho předchozího písemného souhlasu, které se může poskytnout ve formě odpovídající CC licence. Pod používáním ke komerčním účelům se rozumí finanční zisk (prodej, nabídky a/nebo reklamy obsahu, který obsahuje materiály uveřejněné na webové stránce Coolinarika) i nepřímo (použití obsahu na Internetu na platformě, kde se uveřejňují inzeráty za úhradu a podobně)
 2. používání obsahu a funkčnosti webové stránky Coolinarika způsobem, který může zapříčinit škodu nám, ostatním uživatelům, našim partnerům nebo kterékoliv třetí osobě
 3. jakékoliv rušení nebo znemožňování užívání webové stránky Coolinarika ostatním uživatelům
 4. neoprávněné shromažďování, ukládání, přenos a používání jakýkoliv osobních údajů uživatelů webové stránky Coolinarika

Nezodpovídáme za jakoukoliv škodu, přímou nebo nepřímou, která by byla vyvolána tímto postupem kterémukoli uživateli nebo třetí osobě.

Používáním obsahu webové stránky Coolinarika souhlasíte, že v maximální možné míře v souladu s platnými právními předpisy, Podravka nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli postup nebo nedopatření při načítání nebo úpravě obsahu a za eventuální následky a ani za škodu vzniklou jiným uživatelům nebo třetím osobám kvůli uveřejnění takového obsahu.

OBSAHY WEBOVÉ STRÁNKY COOLINARIKA A VLASTNICKÉ PRÁVO

Na webové stránce Coolinarika Vám umožňujeme používání různých obsahů.

Uděláme vše proto, aby Vám Coolinarika a všechny její obsahy byly dostupné v kterékoliv době, v souladu s těmito uživatelskými podmínkami.

V maximální míře dle platných právních předpisů vylučujeme naší odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou jiným uživatelům a třetím osobám v souvislosti s užíváním i vírou ve spolehlivost daného obsahu.

Na stránkách webové stránky Coolinarika se nalézají obsahy chráněné autorským právem (např. texty, fotografie, výkresy) a chráněné ostatními právy intelektuálního vlastnictví (logotypy, ochranné známky apod.). Každý uživatel webové stránky Coolinarika nese vlastní odpovědnost za dodržování cizího autorského práva a ostatních práv intelektuálního vlastnictví, která se vztahují k obsahům dostupným na webové stránce Coolinarika. Proto Vás prosíme, abyste se dobře seznámili s obsahem tohoto odstavce, abyste v úplnosti dodržovali cizí práva intelektuálního vlastnictví.

Obecné předpisy. Obsahy chráněné intelektuálním vlastnictvím můžete jako uživatelé užívat pouze pro osobní, nekomerční účely. Podravka je nositelem všech práv intelektuálního vlastnictví na webové stránce Coolinarika, pokud není uvedeno jinak.

NEDOVOLUJEME:

 1. užívat obsahy, které se nacházejí na webové stránce Coolinarika ke komerčním účelům, což zahrnuje převzetí, reprodukci, pronajímání, distribuci, uveřejňování na veřejnosti, veřejné vystavování a veřejné ukázky, bez předchozího písemného souhlasu Podravky
 2. aby se obsahy, které se nacházejí na webové stránce Coolinarika užívaly k promočním účelům nebo inzerci jakýchkoliv výrobků nebo služeb bez předchozího písemného souhlasu Podravky
 3. aby se obsahy, které se nacházejí na webové stránce Coolinarika užívaly k prodejním účelům jakýchkoliv výrobků nebo služeb bez předchozího písemného souhlasu Podravky
 4. změny, překlady, adaptaci nebo jakékoli jiné zpracování těchto obsahů pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Podravky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Navzdory úsilí, které jsme vložili, neručíme, že Coolinarika respektive její obsahy budou vždy dostupné a k dispozici a že nebudou obsahovat chyby a počítačové programy, které by mohly způsobit škodu ostatním uživatelům nebo třetím osobám (např. virusy, červi apod.).

V maximální míře a v rámci platných právních předpisů vylučujeme odpovědnost:

 1. za jakoukoli škodu, kterou způsobí uživatelé nebo třetí osoby nebo přetrpí v souvislosti s užíváním webové stránky, obzvlášť v případě zneužití, zničení nebo poškození obsahu nebo funkce, apod.
 2. za škodu vzniklou uživatelům a/nebo třetím osobám následkem dočasné nedostupnosti webové stránky respektive jednotlivých obsahů nebo funkcí
 3. za jakoukoli škodu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám změnami nebo zrušením jednotlivých obsahů, funkcí, služeb, designu, koncepce Coolinariky nebo celé webové stránky Coolinarika

Aktualizováno dne: 23.8.2019